สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านระบบออนไลน์
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายพร ดังดี รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมด้วยนางสาวยลพัชร์ มีเนน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนจาก โรงเรียนในสังกัด 8 โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี วิทยาลัยการอาชีพชนแดน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ แนวทางในการเปิดทวิศึกษาในโรงเรียนเดิมที่มีความร่วมมือแล้ว แนวทางในการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายแบบแผนการเรียนและแบบรายวิชาเพิ่มเติม การประชุมร่วมของหัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้างานหลักสูตรในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการลงนามความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อระบบธนาคารหน่วยกิต
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *